Att välja gestaltterapeut

Några saker att tänka på när du väljer gestaltterapeut 

De gestaltterapeuter som återfinns på SAG.s hemsida har genomgått en kvalitetsgranskad utbildning som är godkänd enligt Europeisk standard för gestaltterapeuter, vilket innebär att man följer de etiska riktlinjer som EAGT (The European Association for Gestalt Therapy) föreskriver. 

Om du bestämt dig för gestaltmetoden och inte hittar den terapeut du går hos, blivit rekommenderad eller hört talas om, här på SAG:s hemsida; kolla upp om gestaltterapeuten är ansluten till EAGT innan du bestämmer dig. 

Att gestaltterapeuten är medlem i yrkesföreningen SAG betyder att denne uppfyller våra kriterier och krav på utbildning, handledning, fortbildning samt har en ansvarsförsäkring kopplad till sin verksamhet. Vilket är en trygghet får både dig och terapeuten.

SAG har också ett etiskt råd dit man kan vända sig om man känner sig fundersam över något man varti med om i terapirummet eller om upplever att man behandlats oetiskt.

Sveriges auktoriserade Gestaltterapeuter (SAG) ligger organisatoriskt under EAGT (European Association for Gestalt Therapy) som i sin tur ligger under EAP (European Association for Psychotherapy).

Att gå i terapi är en både kostbar, djupgående och ibland långvarig investering i dig själv. Så, när du bokar ditt första möte med den du tänker dig som din terapeut behöver du inte bestämma dig bums. Ge dig tid att känna efter. Det är relationen mellan dig och din terapeut som ska bära dig genom ditt arbete med dig själv. Du ska känna dig sedd och accepterad av den person som ska gå vid din sida i under din terapiprocess. Kemin mellan er har betydelse.