Styrelse & Valberedning

SAG är en medlemsförening som förutsätter att vi hjälps åt med att administrera och utveckla föreningen, vi välkomnar därför dig som vill delta i styrelsearbetet! Kontakta valberedningen i god tid innan årsmötet och anmäl ditt intresse!

Styrelse

Valda år-

2023 – Cecilia Livmar Lundqvist: Ordförande kontakta Cecilia
2023 – Helena Mering: Sekreterare kontakta Helena
2023 – Tyrone Holmström
kontakta Tyrone
2022 – Cecilia Falk kontakta Cecilia
2023 – Philip Ronne:Web/Medlemmar kontakta Philip

Här kan du se och läsa mer om de som ingår i styrelsen
Vill du nå hela styrelsen använder du e-posten styrelsen@gestaltterapeuterna.se

Valberedning

2023 – Anna Tarschys kontakta Anna
2023 – Annalena Ståhl kontakta Annalena

Här kan se och läsa mer om de som ingår i valberedningen
Vill du nå hela valberedningen använder du e-posten valberedningen@gestaltterapeuterna.se

Revisorer

2023 – Ordinarie: Lars Övling kontakta Lars 
2023 – Suppleant: Anders Glassel kontakta Anders