Mika Becker Laurent

Life is never going to be perfect. It is going to have perfect moments and rough spots, but it’s all worth it.

Inriktning

Jag fascineras av det som sker i fältet mellan oss människor, det som drar oss till varandra och det som separerar oss. Via gestaltterapins fenomenologiska utforskande och relationella fokus undersöker vi världen ifrån din horisont sett. 

Den gestaltterapeutiska metoden har en särskilt god förmåga att lyssna in och möta upp det ännu oformulerade, det i människan som söker uttryck via emotionell eller kroppslig dialog. Metoden tillåter ett lika lekfullt som djupt närmande till vårt inre, med stöd av vår benägenhet att fantisera och associera - vilket vi ibland gör till priset av verklighetsförlust. Det är dock samma benägenhet som banar väg till nuet, jaget och det egna uttrycket. Att skilja ut den egna potentialen, med ansiktet vänt mot realiteterna och våga stå kvar där - utan att avstå kontakten med vårt inre - eller med andra människor, är för mig ett sätt att skapa mening.

Gestaltmetoden värderar kroppsförnimmelser, sinnesintryck och tankar lika och drar sig inte för ett kreativt utforskande av hur vi fungerar som människor. 

Om mig

Gestaltterapin utgår alltid från den enskilde personens livsvärld och ställer den egna förmågan och upplevelsehorisonten främst. Mötet i terapirummet är tryggt, utforskande, jämlikt och relationellt. Gestaltterapeuten är stadigt förankrad i sin egen erfarenhet av att vara människa i världen. Det är några av de dimenisoner av gestaltterapin som berör mig på djupet, både i positionen som terapeut och från min egen erfarenhet av att vara klient.

Jag har en bakgrund som producent och projektledare inom kulturlivet och har arbetat en del med kreativa processer, det egna uttrycket, skavande relationer, existentiella frågeställningar, känslomässig förvirring, gränser och tillit, samt med personlig handledning. Jag har en del erfarenheter av arbete med kvinnor och män utsatta för sexuella övergrepp och några års erfarenhet från akutpsykiatrin. 

Utbildad vid GIS (Gestalt Institute of Scandinavia) i Danmark, ansluten till EAGT (European Association of Gestalt Therapy). Fil. kand i psykologi med specialisering i sexologi, "Det existentiella samtalet" vid Södertörns högskola (2017-2018). Medlem i SEPT (Sällskapet för Existentiell Psykoterapi), SFS (Svensk Förening för Sexologi). Arbetar med par enligt EFT (Emotional Focused Therapy), en evidensbaserad metod som lägger våra anknytningsmönster i dagen. Studerar en treårig fortbildning i Peter Levines metod SE (Somatic Experiencing)Konsult hos Norlin & Partners. Arbetar på svenska och engelska. Tar emot Friskvårdskuponger.

Mottagning

  • Gata: House of Senses, Kastellgatan 16
  • Stad: Göteborg
  • Län: Västra Götalands län
  • Telefon: 0708 - 72 16 93
  • E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hitta hit

Fyll i din adress under kartan för vägbeskrivning.