Styrelse & Valberedning

Styrelse

2020 – Fredrika Sandell: Ordförande kontakta Fredrika
2020 – Tomas Sonefors: Sekreterare kontakta Tomas
2020 – Karin Danneke: Kassör
kontakta Karin
2020 – Mia Rotberg kontakta Mia
2020 – Philip Ronne:Web/Medlemmar kontakta Philip

Här kan du se och läsa mer om de som ingår i styrelsen
Vill du nå hela styrelsen använder du e-posten styrelsen@gestaltterapeuterna.se

Valberedning

2020 – Christel Segander kontakta Christel
2020 – Jojo Tuulikki Oinonen kontakta Jojo

Här kan se och läsa mer om de som ingår i valberedningen
Vill du nå hela valberedningen använder du e-posten valberedningen@gestaltterapeuterna.se

Revisorer

2020 – Pia Svorono kontakta Pia
2020 – Lars Övling kontakta Lars