Styrelse & Valberedning

Styrelse

2018 – Agneta Wallin: Ordförande/EAGT-representant kontakta Agneta
2018 – Ann Eberstein: Ordförande/Kommunikatör kontakta Ann
2018 – Sari Scheinberg: FoU kontakta Sari
2013 – Mika Becker Laurent: Kassör/Web/Medlemmar kontakta Mika

Här kan du se och läsa mer om de som ingår i styrelsen
Vill du nå hela styrelsen använder du e-posten styrelsen@gestaltterapeuterna.se

Valberedning

2016 – Pia Svorono kontakta Pia
2018 – Ulf Petrèn kontakta Ulf

Här kan se och läsa mer om de som ingår i valberedningen
Vill du nå hela valberedningen använder du e-posten valberedningen@gestaltterapeuterna.se