Länkar

Här hittar du länkar till olika organisationer, utbildningsinstitut eller sidor vi tror kan vara av intresse. Om någon av länkarna leder till tomma sidor, eller du tycker att någon saknas, skicka ett mejl till vår webmaster»

Gestaltterapi i Sverige

gestaltinformation-logoGestaltinformations sida kan du söka och hitta organisationskonsulter och gestaltutövare som inte har auktorisation via SAG, som är en yrkesförening för gestaltterapeuter som uppfyller SAG:s krav. Där hittar du också och kan beställa tidningen Inspirationsguiden» som kommer ut med två nummer/år (till höger här).

Utbildningsinstitut (EAGT)

ga-logoGA - Gestaltakademin (Sverige) Utbildningsinstitut med treårigt utbildningsprogram för gestaltterarepeuter, gestaltpraktiker i organisation, handledning, även grundkurser och kortare kurser i personlig utveckling.

GISgis-logo - Gestaltalt Institut of Scandianvia (Danmark) Utbildningsinstitut med fyraårigt utbildningsprogram för gestaltterarepeuter, gestaltpraktiker i organisation, handledning, även grundkurser i personlig utveckling.

norge-ngi-logoNGI - Norsk Gestaltinstitut (Norge) Utbildningsinstitut med fyraårigt utbildningsprogram för gestaltterarepeuter, gestaltpraktiker i organisation, handledning, även grundkurser i personlig utveckling.

Yrkesföreningar i Norden

ngf-logoNGF - Norsk Gestaltterapeut Förening grundades 1989. Föreningens kärnområde är att säkra kvaliteten för säväl terapeuter som klienter, utarbeta stadgar och etiska regler. Ger ut tidskriften Magasinet Gestalt med 2 nummer per år som du kan ladda ner.

finland-storlogoFinlands Gestaltterapi rf (Suomen Hahmoterapiayhdistys ry) grundades 1993. Föreningens uppgift är att fungera som länk mellan olika gestaltterapeuter och personer som utbildar sig till gestaltterapeuter.

DAGT.jpgDAGT - Gestaltföreningen i Danmark är en intresseförening som samlar danmarks gestalttterapeuter. Föreningen blev medlem i EAGT hösten 2011.

Internationella organisationer

EuropeEAGT - European Association for Gestalt Therapy EAGT är det organ som standardiserar SAG:s etiska regler, klagomålsprocedurer och krav på utbildningsstandard. EAGT lyder i sin tur under EAP (European Association for Paychotherapy). Här finner du också en samlad beskrivning av vad Gestaltterapi är (på engelska!)

AAGT-logoAAGT - The Association for the Advancement of Gestalt Therapy (USA) är en organisation som arrangerar konferenser och samlar kunskap inom gestaltfältet committed to the advancement of theory, philosophy, practice and research in gestalt therapy and its various applications.