Workshops // Kurser // Gestaltevent

Personlig utveckling - grundkurs för ett mer medvetet liv

Av Stina Stemme • torsdag 23 februari 2023 till söndag 04 juni 2023 Workshops // Kurser // Gestaltevent

Personlig utveckling i grupp är en av de starkaste sätten att arbeta med dig själv. Ge dig tid att reflektera över dig själv, dina val och hur du interagerar med omgivningen. Kursen ger behörighet till Organisations- och Terapeutprogrammen.