Workshops // Kurser // Gestaltevent

Att förlora en bebis

Av Fanny Isnard Workshops // Kurser // Gestaltevent

Att förlora en bebis

Har du förlorat en bebis under graviditeten eller strax efter förlossningen? Vill du få en möjlighet att prata om det? Att kunna uttrycka dina känslor kring det? Att utforska hur du har påverkats av det i ditt liv, i dina relationer? Att känna hur ditt liv känns nu efter den här krisen?

Personlig utveckling i grupp

Av Petra Lindblom Workshops // Kurser // Gestaltevent

Personlig utveckling i grupp

På kursen får du möjlighet att öka din livskvalité genom att: bli mer medveten om dina tankar, känslor, reaktioner och handlingar. höja din självkänsla och din förmåga till intimitet. öka din förmåga att hantera konflikter och frustration. bearbeta oro, osäkerhet, rädsla, olust...